SVĚT HOLUBŮ - časopis pro chovatele holubů

Nemoce holubů

 

Holubí paraziti vnitřní - endoparaziti  
     
Askaridióza - škrkavka holubí - jedná se o 2-6cm dlouhé oblé červy. Samičky červů Ascaridia culumbae  kladou až několik milionů vajíček, která mají silné obaly, a jsou odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, i mnohým desinfekčním prostředkům. Trusem vyloučená vajíčka se mění v larvy. Pokud holub vajíčko pozře, dostávají se larvičky přes trávící trakt do krevního oběhu. Poté se larva usadí v plicích, po šestnácti dnech přechází do tenkého střeva, kde dospívá. Při velké invazi mohou škrkavky napadnout i svalnatý žaludek, nebo i perforovat, proděravět střevo, poté docházi k úhynu napadeného holuba.
 

Kapilarióza - drobní vlasovití červi, pouhým okem skoro neviditelní, délka asi 1cm. Červi nejsou vylučováni jako jejich vajíčka,  zůstávají pevně přichyceni ve střevě, kde se zavrtávají, a způsobují krvácení.

Léčba: léčí se preparáty s širší účinností od albendazolu. Hclmigal, Levamizol

     

Kokcidióza - střevní onemocnění způsobené jednobuněčnými cizopasníky, bičíkovci,  nejčastěji Eimeria columbarum, Eimeria labbeana. Dochází k zánětu střev, provázeným průjmem.

Léčba: úplná není možná, i zdraví holubi mají tyto cizopasníky. K velkému napadení holubů dochází, zejména pokud je nečištěný a vlhký holubník. Pokud je holubník denně čištěný, a suchý, je narušeno vývojové stadium v trusu holuba, a oocysty kokcidií se nedokáží vyvíjet. Při silné invazi se provádí léčba preparáty Solfadimidin, Sulfacox T, ESB3, Klozanit. Nepodávat současně grit a kolumbin. vyšší účinek léků dosáhneme současným podáváním vitamínu K, který zabrańuje krvácení.

     

Trichomoniáza - dělí se na slizniční, orgánovou a pupeční. Šíří se při oslabení organizmu, při invazi parazitů, onemocnění dýchacího traktu. Trichonas columbae je jednobuněčný bičíkovec schopný samostatného pohybu ve vlhkém prostředí. K vypuknutí choroby dochází při velkých požadavcích na odchov.

Léčba:úplná není možná, pouze se snižuje invaze preparátem Entizol - humánní - 1 tableta se rozdělí na čtvrtinu až osminu do zobáčků holoubatům. Metrozol, Avimetronid aj.

     

Tasemnice, plicní červi, filárie ...výskyt těchto vnitřních parazitů je pouze sporadický a nepřikládáme mu většího významu.

Po odčervení podat holubům probiotika - Avibion, nebo bílý jogurt, a vitamíny A, B-komplex

     
     
Holubí paraziti vnější - ektoparaziti
     
Čmelík - nejčastější parazit. Původem parazit některých divoce žijících ptáků. Ve volné přírodě se vyskytují zejména v hnízdech vrabců domácích (Passer domesticus), špačků obecných (Sturnus vulgaris) nebo holubů skalních (Columba livia). Z volně žijících ptáků se pak šíří i do domácích chovů okrasného ptactva a drůbeže a hojně napadá slepice, krůty, kachny i domácí holuby. Zejména čmelík kuří, který patří mezi tzv. obligatorní (nucené) vnější parazity, se živí sice převážně krví ptáků, ale v případě přemnožení nebo při nedostatku vhodnějších hostitelů napadá savce, tedy i psa a dokonce i člověka.
     
Blecha, veš, všenka, zákožka, klíště, roztoč, klíšták - pěstuje-li někdo ať užitkové, nebo okrasné ptactvo, měl by věnovat náležitou péči hygieně chovu. Klece a kurníky, holubníky, je třeba pravidelně čistit, dlážky asanovat. Obecně proti všem těmto vnějším parazitům existuje celá řada preventivních opatření. Dvakrát do roka generální úklid holubníku, jednou do roka vybílení stěn vápnem, na zem lze sypat dřevěný popel, do hnízd stlát suché listí ořešáku. Při těchto úklidech je třeba důkladně vystříkat hnízda, hřady a prostě veškerý „nábytek“ vhodnými přípravky (Arpalit, Biolit, Bio Kill, horká voda s louhem). Kromě těchto hlavních úklidů je třeba provádět čestější malé úklidy, při kterých se mění podestýlka v hnízdech a odstraňuje trus a přitom přestříknout přípravky alespoň hnízda. Stejně jako na blechy, vši, všenky, zákožky, klíště, roztoče, klíštáky a jiné vnější parazity je i na čmelíky účinný sprej Diffusil V-MR. Důkladnou očistu je vhodné provádět tehdy, když jsou "domácí" mimo svůj příbytek, protože výše zmíněné přípravky jsou při vyšší koncentraci škodlivé nejen pro hmyz, ale i ptáky a savce Pokud budete tato základní hygienická opatření dodržovat, nemusíte se bát přemnožení těchto parazitů.
     
     
Holubí nemoci bakteriálního původu  
     

Paratyf - Salmonelóza - většinou průjmové onemocnění, holubi mohou začít i kulhat, nebo se vyskytnou poruchy létání. Tato nemoc má formy střevní, kloubní, orgánové a nervové. Vyskytují se až v 2000 kmenech, různě silných. Slabší kmeny lze tlumit, nebo i léčit.

Prevence: kousek stroužku česneku se dá holouběti přímo do zobáčku, lze použít i sušený česnek v tabletách.

Léčba: antibiotiky tetraciklinové řady, Doxygal, CTC 50, účinnější je Gentamicin. Zabírají i novější léky na kokcidiózu - Sulfacox T, Klozanit. Léčba profylakticky - Bakteriofág.

     

Stafylokoková nákaza - bývá zaměnována se salmonelózou. Projevuje se kulháním, abscesy, hnisavými klouby.

Léčba: méně účinná - antibiotiky.

     

Ornitóza - rýmové příznaky,jednostranný zánět oka. Běžné onemocnění v chovech holubů, kde je nedostatečné větrání. I zdravý holub má v sobé bakterie typu heamophillus, chlamydie, herpesviry, mykoplasmata. Přiložené fotografie jsou jednoho holuba, je zde vidět, že jedno oko je zdravé, druhé má zánět.
K propuknutí nemoci dochází při oslabení obranyschopnosti houba.

Léčba: možná spíše individuálně dlouhodobým podáváním antibiotik tetracyklinové řady, zejména přípravky Ornicure, Ronaxan, Doxygal. Při silné invazi může být přenosná i na člověka.

     

Infekční rýma - Různé virozy, bakteriozy, plísně, jako třeba aspergiloza. Pro různé příčiny těžko léčitelná.

Prevence: podávání vitamínu A

Léčba: doxycykliny, třeba Doxygal.

Po ukončení léčby antibiotiky je nutné podávat probiotika stabilizující a regenerující střevní mikrofloru, například Avibion

     
     
Infekční a virová onemocnění holubů
     
Aspergilóza -  nemoc řazená i mezi infekční rýmu. Onemocnění způsobené houbou rodu aspergillus, výhradně u oslabených jedinců. Postiženy plíce, srdce, i další orgány. Tato nemoc končí úhynem napadeného jedince
     

Adenoviróza - cirkoviróza - značný úhyn holoubat, která měla průjem a zvracení. Je to nová nemoc, poprvé prokázaná r.1993 v USA, nyní rozšířená po celém světě. Jsou to viry způsobující oslabení imunitního systému, nemoc označovaná jako AIDS holubů. Přenos zejména kontaminovaným trusem.

Léčba: Ronidazol

     

Neštovice - diftérie - Původcem viru je poxvirus rodu avipoxvirus, zahrnovaný do podčeledě chordopoxivirinae, čeledě poxviridae. Neštovice mají formy kožní, při nich se objevují zpočátku vlhké ložiska, které rychle vysychají, povrch nepravidelný, žlutohnědé, nebo tmavohnědé barvy. Po zaschnutí strupy opadávají a zůstává jizva. dále mají formu slizniční, kdy v dutině zobáku a horních dýchacích cestách se objevuje pablána, která při odstrańování krvácí. Dochází k poruchám přijímání potravya dýchání, dochází k úhynům. Forma kožní i slizniční se může objevit společně.

Prevence: očkování

     

Paramyxoviróza - pseudomor - velmi závažné onemocnění. Nejprve jsou holubi snadno unavitelní, pospávají. Později průjem vodnatého charakteru.

Nervové příznaky: zkroucení krku, obrna, ztráta rovnováhy. Holubi po vyplašení naletí na stěnu, nebo se převrátí. Při zobání zrní holub zvrátí hlavu na stranu, a zobne vedle zrna. Při pokročilém stadiu nemoci holub nedokáže sám přijímat potravu.

Prevence: povinné očkování injekční, vakcína NOVIBAC - PARAMYXO, nebo méně účinný Avipest.

     
Rotaviróza - přenos přímým stykem, i přenesenými vejci. Většinou způsobují nádorové onemocnění.
     
Reovirové infekce - viry rodu Reovirus (orthoreoviry) jsou v živočišné říši všeobecně rozšířené. Byly izolovány u ptáků postižených respiračními i střevními příznaky, ale i u ptáků bez klinických projevů onemocnění (subklinické infekce). Některé kmeny způsobují stav snížené imunity. Ptáci přežívající infekci získávají aktivní imunitu. Existuje možnost přetrvávajícího (perzistentního) vylučování viru i u imunních zvířat.
     

Herpesvirová infekce - inkluzní hepatitida - průjem, nezájem o krmivo, zvracení, vyšší žíznivost, velmi těžké onemocnění. Nozdry zalepené hlenem, dýchací potíže, neschopnost letu.

Léčba: není známá

Prevence: společné očkování s vakcínou proti paramyxoviroze: COLINAX NH,  PHARMAVAC - COLUMBI 2.

     
Zadržení vejce    

Dochází k němu u mladých holubic, zpravidla jen u prvního vajíčka. Kloaka je ještě příliš úzká, případně svalovina ještě není schopna vejce vytlačit. K problémům při snášení může dojít ve venkovních voliérách při náhlém poklesu teplot. Holubice je načepýřená, většinou v hnízdě, často není ani schopna vysílením sama vzlétnout. Pokud jí neposkytneme okamžitou pomoc, většinou během několika hodin hyne.

Tyto problémy jsou snadno rozpoznatelné. Okolí kloaky je začervenalé a nateklé, stejně jako celé zadní břicho, někdy jsou patrné obrysy vejce.  Tuto začervenalou oblast je vhodné jemně masírovat s použitím stolního oleje. Když pak holubici zavineme do vlhkého, teplého ručníku, většinou se povede vejce snést. Rovněž lze holubici umístit do menší klece, vyhřívané na 33 stupňů Celsia. Jako zdroj tepla se nejlépe osvědčuje lampa s infračervenými paprsky.

Jinou variantou tohoto problému je případ, kdy v důsledku nedostatku vápníku a dalších minerálních látek se vůbec nevytvoří skořápka. Ani tehdy se nedaří měkké vejce vytlačit z vejcovodů. Vajíčka bez skořápky se mohou vytvářet, pokud nánásleduje mnoho snůšek po sobě, a holubice je příliš vyčerpaná. Holubici můžeme i pomoct tím, že jí do kloaky kápneme kapátkem, nebo injekční stříkačkou, pár kapek stolního oleje.

Jako prevence se osvědčuje podávání vitamínů, minerálních látek, a rybího tuku.

     


Autor: Miroslav Matula   

 

 

Komentáře

30.11.2017
• maroš  |  30.11.2017 17:54:02  |  IP: 85.70.---.---
Dobrý den.
Chci se zeptat.
Pořídil jsem si letos na podzim holoubata PH a nějak se mi nelíbí. Letecky jsou na tom dobře, ale když dosednou jsou na nakrčená naježené peří bez zájmu.Většinou spí na jedné noze.Přes den nejlím jim chutná hlína.
Proto se ptám.
Je to normální nebo se jedná o nějakou chorobu.
Pokud se jedná o nějakou nemoc, jak mám postupovat s léčbou. Děkuji Maroš

26.02.2017
• Miroslav Matula  |  26.02.2017 20:02:03  |  IP: 78.102.---.---
To se mi libí, prohlížím si Vaše stránky, a najdu tady článek z mých stránek. Je to pro mě pocta, a vážím si toho
Nový vzkaz
nick  
text
 
 
297+7čtyři  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.